Sức mạnh từ nụ cười của bạn

Hòa đồng và nhiệt tình với mọi ngườiHãy bắt đầu bằng cách mỉm cười với mọi người vì lòng nhiệt thành đồng nghĩa với việc thu phục nhân tâm. Hầu hết mọi người sẽ mỉm cười lại với bạn. Và tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Tôi đã làm điều này với một người

Continue Reading

Khám phá những tài năng quanh bạn

Trước tiên, hãy nói về sự ra đi của cấu trúc cũ (một sự ra đi chậm chạp vì khả năng sống sót của những thứ đã bám rễ lâu đời thật khó mà tưởng tượng). Trước đây, chúng ta sống trong thế giới của những hình tam giác. Ở đó, người ngồi trên đỉnh

Continue Reading